...

Hedef, tüm gençlerimizi çağın gerektirdiği becerilerle donatmak

31.05.2017

Okunma Sayısı:902

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı’na katıldı.Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, küreselleşmenin her alanda etkili olduğunu belirterek, “21. yüzyılda yenilikçiliğe önem verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda etkin biçimde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda demokratik ve çok sesli bir ortamda, tüm gençlerimizi çağın gerektirdiği becerilerle donatmak da hayati bir değer taşımaktadır.” dedi. Her çocuk için ücretsiz, kaliteli ve adil bir eğitim 2015 yılında Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada, özellikle tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz, kaliteli ve adil eğitim imkânlarına ulaşmaları gerektiğini ifade eden Erdem, “Gençlerin ve yetişkinlerin iş hayatına atılabilmeleri, mesleki ve teknik becerilerle donatılması, kaliteli erken çocukluk eğitiminin tesis edilmesi, cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırması gibi pek çok konuda eğitim hizmetlerinin çağın gerektirdiği şekillerde yapılandırılması oldukça elzemdir. Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeler adına taahhüt edilen bu hedeflere ulaşmak için belirlenen göstergelerin, milli eğitim hedeflerimize ulaşmak için de büyük katkılar sağlayacağı inancındayım. Bu hedeflere ulaşma konusunda ve UNESCO ideallerinin ülkemizde toplumun her kesiminde hayata geçirilmesi adına Bakanlığımız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile yakın ilişkiler içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.” diye konuştu. Tüm dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve geleceğin becerileriyle gençlerin donatılmasında en önemli görevin eğitim kurumlarına düştüğünü dile getiren Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizde beşeri sermayemizin, çağın gerektirdiği ve geleceğin şekillenmesinde ihtiyaç duyulacak becerilere sahip olmasını gaye edinerek Türkiye’de önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Müfredat yenileme çalışmalarımızdan tutun da FATİH Projesi gibi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir projenin yürütülmesi gibi çalışmalarımızla eğitimin birçok ayağında bu gayeye hizmet ettiğimizin altını çizmek isterim. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 4’üncüsü olan ‘Herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimin sağlanması’ bağlamında son yıllarda yaşanan savaş nedeniyle ülkemize sığınan geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşların çocuklarına da eğitim vermek adına Ülke olarak tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede sayıları hâlihazırda 800 bini aşmış bulunan okul çağındaki Suriyelilerin yüzde 60’ının eğitime erişimleri sağlanmıştır. Ancak bu bizim için yeterli değildir, hedefimiz Suriyeli çocukların tamamının kaliteli eğitime erişimlerini sağlamaktır.” Öncelikli hedeflerinin kaliteli bir eğitim olduğunu vurgulayan Erdem, “Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimi, yükseköğretimde fırsat eşitliği olanaklarının artırılması, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi ve Suriyeli öğrencilerin eğitimin tüm kademelerine sorunsuz ulaşmalarını sağlamak Bakanlığımızın öncelikli hedefleri haline gelmiştir. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, hassas ve dezavantajlı grupların yükseköğretim de dâhil olmak üzere tüm eğitim kademelerine erişimi konuları da bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Tüm bu konular üzerinde çalışırken demokrasi ve çok sesliliğin bir gereği olarak ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimle ilgili olan faaliyetlerini takdirle karşılıyor, STK’larla olan diyaloğumuzu da oldukça güçlü tutmaya çalışıyoruz. Çünkü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma konusunda Devlet ve STK’ların buluşmasının önemli olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Geri Dön