...

Sayın Orhan ERDEM, “MEHMET AKİF OKUMALARI” programına katıldı.

08.02.2016

Okunma Sayısı:1494

Konya ilinde düzenlenen "Mehmet Akif Okumaları" programına katılan Sayın ERDEM konuşmasında şunları söyledi. Mehmet Akif şirini sanatın değil milletin ve milletin mukaddeslerinin emrine vermiş bir şair; fen bilimleri alanında eğitim görmüş tercüme düzeyinde Arapça, Farsça, Fransızca bilen dinî, edebi, fennî alanda kendini yetiştirmiş bir ilim adamı; İstiklal Şairi olarak bilinmesinin yanı sıra Anadolu coğrafyasında ve Arap coğrafyasında memleketini işgal edenlere karşı mücadele etmiş bir İstiklal Kahramanı'dır.

O tüm dünyanın katıldığıbir savaşın zelzelelerini, tüm cephelerde varlık mücadelesi veren, sabahı olmayanuğursuz gecelerin üzerine çöktüğü bir milletin feryadını mısralarlaabideleştirmiştir. Bu mısraları da ansızın gelen bir ilhamla değil;  Mahalle Kahvesi'nde, Küfe'de, Seyfi Baba'daanlattığı sokaktaki insanın tasasını, umudunu bizzat yaşayarak kaleme almıştır.İstiklal Şairimiz bu kadar halktan iken ona verilen ulaşılmazlık payesiylebirlikte halkın ulaşamayacağı kadar uzak mertebelere getirildi. Safahat'ıkütüphanelerde yer buldu ama kapağı açılmadı. Onu sınıflara astığımızçerçevesinden çıkarıp hak ettiği yere yani insanımızın dimağına, gönlüne tekraryerleştirmemiz gerekmektedir. Kendisinin fikirleriyle zıt düşenler bile onunkarakterine, adamlığına hayran olmuşlardır. Hem kalemiyle hem hayatıyla,mücadeleleriyle imrenilen Mehmet Akif bize sadece maziyi anlatmaz. Safahat'ındaanlattıkları bugünün yabancısı değildir, bugünün ta kendisidir ve bugününbirçok meselesinin çözümünü de içermektedir.


Resim Eklenmemiş

"Nur istiyoruz ...Sen bize yangın veriyorsun! / 'Yandık!' diyoruz...Boğmaya kangönderiyorsun!" beytinde olduğu gibi karamsarlık içerisine düşebilenMehmet Akif, Ankara'da mebus olduğu dönemde düşman toplarının sesleriMeclis'ten duyulduğu zamanlar bile çocuklar gibi şendir. Çünkü her imanlı insangibi bir ümit adamıdır. “Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak/Bilmem ki ölümvar mıdır ondan daha alçak” mısraları onun hem imanının nişanesidir hem deİstiklal Savaşındaki galibiyetimizin sırrıdır.

 Emperyalizmin boyunduruğu altındaki mazlummilletlerin ızdırabıyla muzdarip olan Mehmet Akif emperyalizmin karşısındaki engüçlü kalem olmuştur. Mehmet Akif'in Çanakkale Savaşlarına katılmış neslitemsil eden Asım'a emperyalistlerin zulmünü tasvir etmesinin yanında  "Yarının ilmi nedir, halbuki? Gayetmüdhiş: / 'Maddenin kudret-i zerriyyesi' uğraştığı iş!" beytiyle  atomdan yani maddenin kudret-i zerriyyesindenbahsederek bilme önem vermiş ve gençliği muassır medeniyete ulaşabilmek içinyönlendirmiştir.

Bastığımız yerleri toprakdiyerek geçmeyip tanımak için çabalıyorsak bunda hem vatan coğrafyasının hem degönül coğrafyasının rehberliğini yapmış Mehmet Akif'in payı büyüktür. Bu enderşahsiyeti, milletini seven, bu millete hizmet etmek isteyen herkese okutmakgörevimizdir. Mehmet Akif gibi düşünen, Mehmet Akif gibi yaşayan nesiller hemülkemizin hem de coğrafyamızın hürriyetinin, huzurunun teminatı olacaktır.

Mehmet Akif gibiaydınların unutulmaları mevzubahis olamaz. Onları unuttuğumuzu zannettiğimizdebile, o aydınlar devlet zora girdiğinde, memlekete puslu hava hakim olduğunda,nereye döneceğimizi şaşırdığımızda bir işaret taşı olarak yolumuz üzerindebizleri beklerler. "Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?"diyen Mehmet Akif de ebedi işaret taşlarımızdandır.

Mehmed Akif  bir dürüstlük abidesidir,  hattâ Harb-i Umûmî içinde kardeşinin evindeçayı şekerle içtiklerini görünce, “Milletin yemediğini siz nasıl yiyorsunuz?”demiş ve bir müddet kardeşinin evine bile gitmemiştir. Bu ve buna benzer pekçok vakaa merhum Akif’e dair anlatılmaktadır. Bizler çocukları ve torunlarıolarak kendisiyle daima gurur duyuyoruz.

Büyük insan Mehmed Akif Ersoy, mezarınamilleti için yazmış olduğu İstiklâl Marşı'yla konulmuştur. Tarihte kendieseriyle gömülen ilk bahtiyar ölülerden biri de şüphesiz Mehmed Âkif Ersoyolmuştur.

Cenâb-ı Hak rahmet etsin, ruhuşad olsun.

İstiklal Şairimiz MehmetAkif Ersoy'u vefatının 79. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum.

Akşehir’imizde kültürelfaaliyetsiz bir gününün  geçmediğinigörmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Huzurlarınızda Değerli Akşehir Kaymakamımız,Belediye Başkanımız, Akşehir Milli Eğitim müdürümüze  ve bu çalışmalarda  emeği geçen  herkese teşekkür ediyorum.

Dizeleriyle Müslümanlarınhurafelerden uzak, Kur’an’daki İslâmiyeti anlamaları için hayatını ,dimağını,kalemini bu davaya sebil etmiş Akif’i anlamak için,  Prof. Dr. Sami Güçlü Hocamızın kadir-şinasgayretleri  ile pek çok şehrimizde “MehmetAkif Okuma Grupları ”oluşturuldu  DeğerliAkşehir Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve  Akşehir Milli Eğitim çalışanlarının emeğiyle”Mehmet Akif  Ersoy Okuma Grubu”oluşturuldu.     

Bu grup gönüllülükesasıyla Hacı Sıdıka Baysal Fen Lisesi’nden 9, Tarık Buğra Sosyal BilimlerLisesi’nden 4, Akşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 4 olmak üzere 17öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrencilerimiz yaklaşık altı aydır merhum Mehmet AkifErsoy’un kendi eserlerini ve onun hakkında değişik yazarların yazmış olduğueserleri de okuyarak İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u daha yakındantanımaya çalışmaktadırlar.

“Doğacaktır sanava’dettiği günler hakkın

Kim bilir belki yarınbelki yarından da yakın”

Dizelerindeki günleringerçekleşmesi ümidiyle başlatılmış bu çalışmanın öğrencilerimize veülkemize  faydalı olmasını dilerken,okuma grubunda gönüllü yer alan Akif’in deyimiyle “Asım’ın Nesli” olmak içingöz nuru döken öğrencilerimize başarılar dilerim.

Geri Dön