...

Tuzlukçu İlçesi Kütüphane Ve Laboratuvar Açılışı

22.05.2015

Okunma Sayısı:1723

 Dünyanın imarına sebep olan insan;  dünya hayatına başlarken oldukça âciz ve cahil bir şekilde bu hayata atılır. Anne ve babasının şefkatli elleriyle büyür, eğitilmeye çalışılır, öyle ki, bu eğitim ölene kadar devam eder. Çünkü insan her daim eğitilmeye ve yeni şeyler öğrenmeye muhtaçtır.   
 
 İşte insanın bu durumu onun eğitimini öyle hayati bir noktaya getirmiştir ki, bir insan karıncaya bile zarar vermekten kaçınırken  aynı insan dünyayı ateşe verebilmektedir.
 
 Milli Eğitim Bakanlığımız insanın bu potansiyelinin gereği üzere Yeni Türkiye’nin temellerinin eğitimle atılacağının bilinci ve sorumluluğuyla Cumhuriyetin 100. Yılına hazırlanmaktadır. Eğitimde niceliğin ve niteliğin arttırılmasıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayan esnek, kişinin yeterliliklerini en üst düzeyde değerlendiren sistemli ve sürekli bir eğitim bilgi toplumunun temelini attığı gibi yükselmesinin de yegâne kaynağı olacaktır.
Uzun yıllar eğitimde yapılan çalışmalar ve eğitimdeki reform hareketleri halen devam etmektedir. Özellikle Yeni Türkiye vizyonu doğrultusunda Türk Eğitim sistemi okul öncesinden yükseköğretime, yaygın eğitimi de içerecek şekilde yeniden ele alınmakta; eğitim ve öğretim süreçlerinin hayat boyu öğrenmeyi dâhil eden anlayış içerisinde yeniden yapılanmaktadır.
Çünkü dünya değişiyor, aracılar değişiyor, Türkiye’nin ihtiyaçları olağanüstü bir dinamizm içinde yenileniyor. Bu dönüşüm ve değişimin kaçılmaz sonucu olarak. Milli Eğitim Bakanlığımız da Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için, eğitim sistemimizin vizyon, politika ve hedeflerini yeniden belirlemiştir.
Bu hedefle 2002 yılından itibaren kurulan hükûmetlerimiz; ilgi ve yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş, dünyadaki çağdaşları ile rekabet edebilecek bir donanıma erişmiş bireylerin yetişmesine ortam sağlamıştır.

Resim Eklenmemiş

İşte bu hedeflerimizin bir yansıması olarak

 
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı içerisinde pek çok kez Konya’da okul açılışı ve temel atma törenini gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki Konya’mız eğitim adına Ak Parti hükümetleri döneminde hem fiziksel ihtiyaçlarımızı hem de kalite adına önemli mesafeler katedmiştir. Ayrıca Konya’da son iki yılda yaptığımız katkılarla öğretmen sayımız 25000 üzerine çıkmış öğretmen doluluk oranı %90 lar civarındadır.  Bugün yine bu anlamda Tuzlukçu ilçemizde 974 öğrenciye 91 öğretmendir. eğitim vermektedir. Ortalama 10 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Bir öğretmenize ortalama 12 saat ders düşmektedir. Bugün bu geldiğimiz noktada  ilçemiz dünyanın en gelişmiş devletlerin ortalamalarına göre çok daha iyi durumdadır. Bugün ise   Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Lisesi’nde;  Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekle yapılan Z-Kütüphane ve fizik, kimya laboratuvarın açılışını gerçekleştireceğiz. Kütüphanemizde 1594 kitap bulunmaktadır. Laboratuvarımızda deney malzemeleri, öğrencilerimizin kullanabileceği deney setleri ve masaları bulunmaktadır. Okulumuzda 200 öğrenci ve 5 alan bulunmakta olup, alanlarımız elektronik- elektirk teknolojisi alanı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ile hizmet sunmaktadır. Okulumuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim yapmaktadır.
Bu noktada  eğitime büyük önem ve destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’ na, Bakanımız Sayın Nabi AVCI’ ya, Sayın Valimize, İl Müdürümüze ve ilçe müdürlerime   teşekkürü borç bilir,
Açılışı yapılan mekan araç ve gereçlerin ilçemize hayırlı olmasını diler. Hepinizi saygı ile selamlarım.

Resim Eklenmemiş

Resim Eklenmemiş

Resim Eklenmemiş

Geri Dön