...

Erdem, Amasya’da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, paneline katıldı

07.03.2018

Okunma Sayısı:726

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi kapsamında, Amasya’da düzenlenen “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu” paneline katıldı.Millî Eğitim Bakan yardımcı Orhan Erdem ile eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü’nün katılımıyla, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi kapsamında, “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu” paneli düzenlendi. Panelde konuşan Erdem, Anadolu’nun, bin yıllık tarihi boyunca çok büyük şair ve yazarları bağrında yetiştirmiş önemli bir coğrafya olduğunu belirterek, “Hz. Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Akif, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu gibi isimler bu medeniyetin dününe ve bugününe rehberlik ederek hem hâlimize tercüman olmuşlar hem de günümüz dünyasının sorunlarının çözüm önerilerine eserlerinde yer vererek yarınımıza da katkı sunmaya devam etmişlerdir.” dedi.

Türk edebiyatında hikâyeci denilince ilk akla gelen isimlerden birinin hikâyecilikte 50. yılını dolduran Mustafa Kutlu olduğunu belirterek, “Mustafa Kutlu dışarıdaki dünyanın kötülüğünü, zorbalığını anlatırken daha çok güzel olanın yüreğimize işlemesini istiyordu. Eserlerinde kötü olan her kavramın, kişinin karşısına bir iyiyi koyması da bu sebeptendir. Eserlerinin çıkış noktasını ve merkezini oluşturan insanı kelamıyla öz değerlerine döndürüp güzelleştirmek için yazan Mustafa Kutlu hikâyelerinde Anadolu’dan aldığı, özümsediği her değeri yazdıklarıyla yine bu memleketin evlatlarına aksettirmiştir. Mustafa Kutlu eserlerinin merkezine ideolojileri değil Türk toplumunu ve Türk insanını alarak yaşanan değişime onun nazarından bakmıştır ve baktırmıştır.” diye konuştu.

Anadolu Mektebi’nin bu büyük isimleri okutmayı, tanıtmayı ve benimsetmeyi amaçlayan, küçük, fakat çok derin bir faaliyet olduğuna işaret eden Erdem, şöyle devem etti: “Geleceği inşa edecek gençlerimizin yerli, milli ve manevi değerleri haiz, donanımlı bir şekilde yetişmeleri, bu topraklarda yapılabilecek en güzel faaliyetlerden biridir.” Erdem şöyle devam etti: Millî Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanması, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi önceliğimizdir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, temel altyapı ve erişim sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Nitelikli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez ve daimi hedefimiz olarak gördük. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; Bakanlığımızın beşeri, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve organizasyonunu daha da iyileştirmek istiyoruz." Erdem, ayrıca Amasya Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Macit Zeren Fen Lisesi Konferans Salonunda eğitim yöneticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptı.

Geri Dön