...

Meslek liseli şef adayları sektörle buluştu

18.04.2018

Okunma Sayısı:1015

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, turizmin içindeki en önemli alanın gastronomi olduğunu belirterek, "60 bin öğrencimiz var bu alanda. İnşallah iyi yetiştirildiği takdirde, hem ülkemizde hem çevremizdeki coğrafyada, dünyanın her yerinde, dil eğitimlerini de güzel verdiğimiz takdirde, başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi. İstanbul´daki turizm meslek liselerinde okuyan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından Güneşli’deki Gastronometro´da "Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması"nda turizm-otelcilik sektörüyle bir araya geldi. Profesyonel bir mutfakta, profesyonel koçlar ile hazırlanarak yarışan öğrenciler, meslek hayatlarına da ilk adımı attı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, programın açılış törenindeki konuşmasında, eğitimin, çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu dile getirerek, eğitimin temel hedefini, "bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donatılmış, insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek" şeklinde açıkladı. Bakanlığın önceliğinin herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği beceri, tutum ve davranışları kazanması, girişimci, yenilikçi, iletişim ve öğrenmeye açık, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi olduğuna değinen Erdem, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde temel altyapı ve erişim sorunlarını, büyük ölçüde çözdük. Herkes için eğitimde fırsat eşitliğini, daimi hedefimiz olarak gördük. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak kurumsal yapıyı tesis etmeye, yönetim ve organizasyonu iyileştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erdem, mesleki ve teknik eğitimin dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan Türkiye ekonomisi için nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması bakımından hayati önem taşıdığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Mesleki ve teknik öğretim öğrencilerimize ortak bir genel kültür vererek, yüksek öğretime, mesleğe, hayat ve iş alanlarına hazırlıyoruz. Son 15 yılda, hem mesleki eğitimde okullaşma oranlarının artırılması hem de mesleki eğitimin niteliğinin yükseltilmesi konularında çok önemli adımlar attık. 2002-2003´te yüzde 37 olan mesleki eğitim oranı, şu anda yüzde 54´leri buldu. Hükümetimizin, Bakanlığımızın, genel Müdürlüğümüzün verdiği hedef yüzde 60. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı olarak sektör odaklı yeni nesil teknik eğitim modelini hayata geçirdik. 2017-2018 öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim alanında birçok yeniliği uygulamaya koyduk. Turizmin içindeki en önemli alan gastronomi. 60 bin öğrencimiz var bu alanda. İnşallah iyi yetiştirildiği takdirde, hem ülkemizde hem çevremizdeki coğrafyada, dünyanın her yerinde, dil eğitimlerini de güzel verdiğimiz takdirde, başarılı olacaklarına inanıyorum."

Geri Dön